Trang thông tin giải quyết khiếu nại tố cáo
Sign In
  • Nghệ An: Đánh giá việc thi hành nghị định 110/2013/NĐ-CP và 67/2015/NĐ-CP - Một số vướng mắc và kiến nghị

    19/10/2017

    Để triển khai hiệu quả Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 29/4/2016 và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ , Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện, trong đó Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu phối hợp với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, như: tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng; lồng ghép phổ biến trong các hội nghị, cuộc họp, buổi nói chuyện; tuyên truyền trên chuyên trang, chuyên mục báo, tạp chí, Đài PTTH; mua và cấp phát tài liệu pháp luật; in ấn, phát hành tài liệu, tờ gấp; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở .Vì vậy trong những năm qua, tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản Doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.