Tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo
Sign In
Lãnh đạo Bộ tiếp công dân Tháng 7

23/07/2018

Thực hiện Luật Tiếp công dân hiện hành, ngày 20/7/2018, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Thi hành án dân sự. Tham gia buổi tiếp có đồng chí Đặng Minh Quân - Phó Chánh Thanh tra Bộ, đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, đại diện Văn phòng Bộ và một số cơ quan báo chí (Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin).

Lãnh đạo Bộ tiếp công dân tháng 06/2018

22/06/2018

Thực hiện Luật Tiếp công dân hiện hành, ngày 15/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực:Thi hành án dân sự; bổ trợ tư pháp; hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Tham gia buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Hồng Diện - Chánh Thanh tra Bộ, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Bộ và một số cơ quan báo chí.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp công dân tháng 05/2018

21/06/2018

Ngày 28/5/2018, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã trực tiếp tiếp công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực: Thi hành án dân sự; bổ trợ tư pháp; hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Tham gia buổi tiếp có đồng chí Đặng Minh Quân - Phó Chánh Thanh tra Bộ, đại diện Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và một số cơ quan báo chí.

Quốc hội thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi)

18/06/2018

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi) với 96,1% tổng số đại biểu tán thành. Luật gồm 9 chương, 68 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Quốc hội thảo luận dự án Luật Tố Cáo (sửa đổi)

30/05/2018

Ngày 24/5/2018, đồng chí Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên thảo luận tại Hội trường về Dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp công dân tháng 04/2018

27/04/2018

Sáng 24/4/2018, Bộ Tư pháp đã tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tư pháp. Tham gia buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Đặng Minh Quân - Phó Chánh Thanh tra Bộ.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp công dân tháng 02/2018

28/02/2018

Ngày 28/2/2018, đồng chí Phan Chí Hiếu - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tư pháp. Tham gia buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Tạ Thị Tài - Phó Chánh Thanh tra Bộ.

Thảo luận Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi)

01/12/2017

Sự ra đời của Luật tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012 đã tạo hành lang pháp lý để công dân thực hiện quyền tố cáo, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Tuy nhiên, qua hơn 4 năm triển khai thực hiện cho thấy Luật tố cáo đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp công dân tháng 10/2017

31/10/2017

Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013 và Quy chế tiếp công dân của Bộ Tư pháp, sáng ngày 26/10/2017, đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì buổi tiếp công dân khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự; bổ trợ tư pháp; hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Tham gia buổi tiếp có Ông Mai Lương Khôi – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, bà Tạ Thị Tài – Phó Chánh Thanh tra Bộ và các đồng chí làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp công dân tháng 8/2017

25/08/2017

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng, ngày 24/8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên người dân có yêu cầu Lãnh đạo Bộ tiếp về các lĩnh vực thi hành án dân sự, bổ trợ tư pháp, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Tham gia buổi tiếp có đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan Sau khi có thông báo về lịch tiếp công dân tháng 8, đến ngày 24/8 Lãnh đạo Bộ đã tiếp 03 vụ việc với 7 công dân khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực thi hành án dân sự, đề xuất nguyện vọng của mình với lãnh đạo Bộ và các đơn vị có liên quan.