Tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo
Sign In
Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp công dân tháng 02/2018

28/02/2018

Ngày 28/2/2018, đồng chí Phan Chí Hiếu - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tư pháp. Tham gia buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Tạ Thị Tài - Phó Chánh Thanh tra Bộ.

Thảo luận Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi)

01/12/2017

Sự ra đời của Luật tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012 đã tạo hành lang pháp lý để công dân thực hiện quyền tố cáo, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Tuy nhiên, qua hơn 4 năm triển khai thực hiện cho thấy Luật tố cáo đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp công dân tháng 10/2017

31/10/2017

Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013 và Quy chế tiếp công dân của Bộ Tư pháp, sáng ngày 26/10/2017, đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì buổi tiếp công dân khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự; bổ trợ tư pháp; hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Tham gia buổi tiếp có Ông Mai Lương Khôi – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, bà Tạ Thị Tài – Phó Chánh Thanh tra Bộ và các đồng chí làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp công dân tháng 8/2017

25/08/2017

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng, ngày 24/8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên người dân có yêu cầu Lãnh đạo Bộ tiếp về các lĩnh vực thi hành án dân sự, bổ trợ tư pháp, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Tham gia buổi tiếp có đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan Sau khi có thông báo về lịch tiếp công dân tháng 8, đến ngày 24/8 Lãnh đạo Bộ đã tiếp 03 vụ việc với 7 công dân khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực thi hành án dân sự, đề xuất nguyện vọng của mình với lãnh đạo Bộ và các đơn vị có liên quan.

Lãnh đạo Bộ tiếp công dân tháng 04/2017

17/04/2017

Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013, Quy chế tiếp công dân của Bộ Tư pháp sáng ngày 14/4, đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì buổi tiếp công dân khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự; bổ trợ tư pháp; hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Tham gia buổi tiếp có Ông Nguyễn Văn Lực – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, bà Tạ Thị Tài – Phó Chánh Thanh tra Bộ, ông Nguyễn Quốc Hoàn – Phó Chánh Văn phòng Bộ và ông Trần Văn Thịnh – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tổ chức tiếp công dân tháng 12/2016

30/12/2016

Sáng 29/12, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu đã tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tư pháp. Tham gia buổi tiếp có đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ.

Bộ Tư pháp tiếp công dân tháng 11/2016

05/12/2016

​Chiều 02/12, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã có buổi tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tư pháp. Tham gia buổi tiếp còn có đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Bồi thường nhà nước, Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ. Đây là hoạt động thường xuyên của Bộ Tư pháp nhằm tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp công dân tháng 10/2016

22/10/2016

Sáng 20/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã có buổi tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tư pháp. Tham gia buổi tiếp còn có đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ, Cục Bồi thường nhà nước và Văn phòng Bộ.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp công dân tháng 9/2016

30/09/2016

Sáng 30/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã có buổi tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tư pháp. Tham gia buổi tiếp còn có đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tổ chức tiếp công dân tháng 8/2016

31/08/2016

Sáng 31/8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã có buổi tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tư pháp. Tham gia buổi tiếp có đại diện Thanh tra Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Bộ và Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.