Lãnh đạo Bộ tiếp công dân tháng 04/2017
Sign In

Lãnh đạo Bộ tiếp công dân tháng 04/2017

Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013, Quy chế tiếp công dân của Bộ Tư pháp sáng ngày 14/4, đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì buổi tiếp công dân khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự; bổ trợ tư pháp; hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Tham gia buổi tiếp có Ông Nguyễn Văn Lực – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, bà Tạ Thị Tài – Phó Chánh Thanh tra Bộ, ông Nguyễn Quốc Hoàn – Phó Chánh Văn phòng Bộ và ông Trần Văn Thịnh – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng đã nghe ông Trần Trung Thành (Vĩnh Phúc) trình bày vụ việc liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự. Theo ông Thành, trong quá trình thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã có những sai phạm làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của ông. Ông Thành đã khiếu nại đến Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc và Tổng cục THADS.
Sau khi nghe ông Thành trình bày đại diện Cục THADS Vĩnh phúc, Tổng Cục THADS, Thanh tra Bộ đã có ý kiến về quá trình thi hành án và quá trình giải quyết khiếu nại của ông Thành.
Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận các nội dung khiếu nại của ông Thành và giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp Tổng cục THADS tiến hành nghiên cứu, xem xét giải quyết việc của ông theo đúng quy định của pháp luật; có văn bản trả lời ông Trần Trung Thành.
Tác giả: Lê Thị Ngọc
Nguồn: Thanh tra Bộ
Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp