Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp công dân tháng 8/2017
Sign In

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp công dân tháng 8/2017

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng, ngày 24/8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên người dân có yêu cầu Lãnh đạo Bộ tiếp về các lĩnh vực thi hành án dân sự, bổ trợ tư pháp, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Tham gia buổi tiếp có đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan Sau khi có thông báo về lịch tiếp công dân tháng 8, đến ngày 24/8 Lãnh đạo Bộ đã tiếp 03 vụ việc với 7 công dân khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực thi hành án dân sự, đề xuất nguyện vọng của mình với lãnh đạo Bộ và các đơn vị có liên quan.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã lắng nghe và ghi nhận ý kiến của người dân đồng thời giải thích để người dân hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ có liên quan phải nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ việc, sát sao, đôn đốc Cục thi hành án dân sự nơi người dân có đơn khiếu nại, tố cao, làm việc với các cơ quan có liên quan nhanh chóng xem xét giải quyết các vụ việc theo hướng bảo đảm quyền và lợi ích của công dân; đảm bảo đúng trình tự và trả lwoif công dân theo quy định của pháp luật.
 Tác giả: Lê Thị Ngọc
Nguồn: Thanh tra Bộ