Thảo luận Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi)
Sign In

Thảo luận Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi)

Sự ra đời của Luật tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012 đã tạo hành lang pháp lý để công dân thực hiện quyền tố cáo, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Tuy nhiên, qua hơn 4 năm triển khai thực hiện cho thấy Luật tố cáo đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập.

Chiều ngày 22/11/2017, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi). Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Chính phủ, thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Đại biểu Quốc hội và Ủy ban Pháp luật Quốc hội về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).
Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 72 điều (tăng thêm 8 điều so với dự thảo Luật đã trình Quốc hội tháng 5/2017 và tăng thêm 22 điều so với Luật hiện hành).
Ông Lê Minh Khái đã báo cáo các nội dung giải trình, tiếp thu cụ thể của dự án Luật liên quan đến tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Luật; hình thức tố cáo; đơn tố cáo nặc danh; thời hiệu tố cáo; nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo; thẩm quyền giải quyết tố cáo; trình tự thủ tục giải quyết tố cáo; trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức trong công tác giải quyết tố cáo; khen thưởng, xử lý vi phạm...
Về bảo vệ người tố cáo, đây là vấn đề được nhiều Đại biểu Quốc hội quan tâm, Chính phủ cho rằng bảo vệ người tố cáo là vấn đề rất quan trọng và cần thiết, là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; hiện nay, Bộ luật tố tụng hình sự đã quy định về trách nhiệm của cơ quan công an và cơ quan khác trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản, sức khỏe của người tố cáo, người làm chứng trong vụ án hình sự; dự thảo Luật này cần tập trung bảo vệ tốt người tố cáo và những nội dung cần bảo vệ trong điều kiện và khả năng cho phép. Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, các ý kiến của Đại biểu Quốc hội về bảo vệ người tố cáo đều có cơ sở và có căn cứ, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu để tiếp thu, chỉnh lý cho phù hợp, đặc biệt là trong việc xác định trách nhiệm chính và trách nhiệm phối hợp của từng cơ quan trong việc bảo vệ người tố cáo, quy định các biện pháp bảo vệ cụ thể hơn để đảm bảo tính khả thi.
Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với nhiều nội dung trong dự thảo Luật và cho rằng, dự thảo Luật cơ bản đã cụ thể hóa được quy định mới của Hiến pháp về quyền con người, quyền cơ bản của công dân, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng về nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tố cáo trong giai đoạn hiện nay.
Bên cạnh những điểm tích cực của dự thảo Luật, nhiều ý kiến cho rằng, đây là dự án Luật quan trọng, có tính chất phức tạp nên cần được nghiên cứu sâu thêm, có lý giải thuyết phục để có thể giải quyết một cách hợp lý các vấn đề vướng mắc của thực tiễn đang đặt ra; cần chú trọng việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quyền tố cáo. Ủy ban Pháp luật đề nghị tiếp tục rà soát các quy định của dự thảo Luật với quy định của các văn bản pháp luật có liên quan để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
 Nguồn: Thanh tra Bộ