Hoạt động của Thanh tra tư pháp địa phương
Sign In
Nghệ An: Đánh giá việc thi hành nghị định 110/2013/NĐ-CP và 67/2015/NĐ-CP - Một số vướng mắc và kiến nghị

19/10/2017

Để triển khai hiệu quả Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 29/4/2016 và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ , Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện, trong đó Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu phối hợp với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, như: tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng; lồng ghép phổ biến trong các hội nghị, cuộc họp, buổi nói chuyện; tuyên truyền trên chuyên trang, chuyên mục báo, tạp chí, Đài PTTH; mua và cấp phát tài liệu pháp luật; in ấn, phát hành tài liệu, tờ gấp; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở .Vì vậy trong những năm qua, tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản Doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

24/02/2017

Căn cứ Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số 120/QĐ-STP ngày 14/12/2016 phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 (Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017). Theo đó, năm 2017, công tác Thanh tra của Sở Tư pháp tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện trên 4 nội dung nhiệm vụ sau: