Hội nghị triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018
Sign In

Hội nghị triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018

Ngày 20/01/2018, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đoàn Khối; đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ; các đồng chí lãnh đạo, đại diện cấp ủy tại các điểm cầu: Cục Công tác phía Nam, trường Trung cấp Luật Đồng Hới, trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, trường Trung cấp Luật Tây Bắc, trường Trung cấp Luật Vị Thanh và các đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thường trực Đoàn Bộ trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, định hướng công tác năm 2018 và dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018. Theo đó, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Bộ năm 2017 có nhiều đổi mới, với sự tham gia, vào cuộc ngày càng chủ động, tích cực của các cơ sở Đoàn trực thuộc vào các hoạt động có quy mô lớn của Đoàn Bộ; được triển khai đa dạng, có nhiều điểm nhấn trên các mặt công tác, nhiều hoạt động có tính mới, sáng tạo trong nội dung và cách làm. Hoạt động Đoàn đã gắn kết với hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ công tác của Bộ; chương trình tình nguyện có tính lan tỏa, thiết thực, hiệu quả nên đã thu hút sự hỗ trợ, tham gia của đoàn viên, thanh niên trong và ngoài Bộ. Công tác tổ chức, xây dựng Đoàn được chú trọng, quan tâm hơn trước, nguồn lực huy động phục vụ công tác Đoàn ngày càng hiệu quả.
Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp lần thứ VI, Ban Chấp hành Đoàn Bộ đã xác định nội dung “Xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng văn hóa công sở” là chủ đề của công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018.
Năm 2018, công tác Đoàn và phong trào thanh niên sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như tiếp tục: Tổ chức triển khai tuyên truyền, học tập, quán triệt và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết bằng hình thức trực quan sinh động tới các đoàn viên; Triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Triển khai phong trào “Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới”, Tháng thanh niên, chiến dịch hè tình nguyện...; Đẩy mạnh môi trường văn minh, văn hóa công sở trong đoàn viên, thanh niên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Phát huy vai trò của các cơ sở đoàn trực thuộc, các Cụm thi đua trong việc đảm nhận hoạt động, phần việc thanh niên, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn, thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật nghiêm túc. Hội nghị cũng nghe các tham luận, chia sẻ, đóng góp của đại diện các Chi đoàn trong việc xây dựng công tác đoàn, cũng như những vướng mắc, khó khăn còn tồn tại.
Ghi nhận và đánh giá cao công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đoàn Khối đề nghị, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ sớm triển khai và cụ thể hóa chương trình hành động đoàn các cấp, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động phong trào hành động cách mạng, cần tập trung hơn nữa cho việc tiếp tục đổi mới toàn diện trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn; đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho chính các đoàn viên tại cơ sở; thông qua hoạt động phong trào để tăng cường công tác giáo dục…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Chí Hiếu, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp vui mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2017. Đồng chí nhấn mạnh, hiện nay công tác của Bộ, Ngành ngày càng được Đảng và Nhà nước quan tâm và đánh giá cao, đây là cơ sở thuận lợi cho việc tổ chức triển khai công việc, bên cạnh đó đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng hết sức mình của mỗi đoàn viên, thanh niên. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, đồng chí đề nghị: Công tác Đoàn và phong trào thanh niên cần chủ động, sáng tạo, đa dạng, phong phú và bám sát với nhiệm vụ chuyên môn, hướng tới nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia; Tổ chức đoàn cần chú trọng chăm lo, bảo vệ lợi ích của đoàn viên thanh niên, để mỗi đoàn viên thanh niên thấy vinh dự, thấy lợi ích khi tham gia tổ chức đoàn; Chú trọng tăng cường nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cho từng đoàn viên, thanh niên để đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc; Nâng cao, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn...
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Chánh Văn phòng Đoàn thanh niên Bộ đã công bố Quyết định khen thưởng các cấp cho các Chi đoàn, các cá nhân có thành tích xuất sắc. Theo đó, tập thể Chi đoàn Thanh tra Bộ vinh dự là 01 trong 02 tập thể được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; là 01 trong 07 tập thể được nhận Bằng khen của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Về cá nhân, Chi đoàn cơ sở Thanh tra Bộ có 02 đoàn viên được nhận Bằng khen của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017.
Nguồn: Chi đoàn cơ sở Thanh tra Bộ