Thanh tra Bộ tham dự Lễ trưởng thành đoàn năm 2017
Sign In

Thanh tra Bộ tham dự Lễ trưởng thành đoàn năm 2017

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, sáng ngày 16/01/2017, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ trưởng thành Đoàn cho các đoàn viên đã đủ điều kiện Trưởng thành đoàn theo quy định. Tham dự buổi Lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Bộ, Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn, Cơ sở Đoàn trực thuộc và 33 đoàn viên được công nhận trưởng thành Đoàn năm 2017. Thanh tra Bộ Tư pháp có 01 đồng chí đủ điều kiện được công nhận là đoàn viên Trưởng thành đoàn năm 2017.

Tại buổi Lễ, đồng chí Hồ Quang Huy - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã trao Giấy chứng nhận và tặng phẩm kỷ niệm cho các đồng chí đoàn viên trưởng thành. Thay mặt các đoàn viên được công nhận trưởng thành Đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Nhà xuất bản tư pháp xúc động chia sẻ quá trình hoạt động đoàn và khẳng định Đoàn thanh niên đã giúp mình trưởng thành cả về hoạt động phong trào và hoạt động chuyên môn. Đồng chí tin rằng, việc nỗ lực trong công tác đoàn sẽ giúp các đồng chí đoàn viên trở thành những đoàn viên ưu tú của Bộ, đồng chí Quang mong muốn các đoàn viên trong Bộ tiếp nối các đoàn viên đi trước, tích cực tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên, xây dựng Đoàn Bộ ngày càng vững mạnh.
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Hồ Quang Huy - Bí thư Đoàn thanh niên Bộ đã ghi nhận những đóng góp của các đồng chí đoàn viên đã trưởng thành trong sự phát triển của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp những năm qua. Đến nay, hoạt động Đoàn đã trở nên bài bản, đa dạng, phong phú hơn trước với nhiều hình thức thu hút, tập hợp thanh niên. Qua việc tổ chức và tham gia phong trào Đoàn, nhiều đồng chí đã trưởng thành, phát triển. Các đồng chí được trưởng thành đoàn hôm nay là nguồn lực quan trọng, hoạt động tích cực trong công tác phong trào cũng như công tác chuyên môn. Đồng chí Hồ Quang Huy mong rằng, dù các đồng chí đã trưởng thành Đoàn nhưng vẫn tiếp tục gắn bó với công tác đoàn và tiếp tục dìu dắt, giúp đỡ các đoàn viên thanh niên của Bộ trưởng thành và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Bộ, ngành.
Tác giả: Trịnh Thị Thu Hiền
Nguồn: Chi đoàn cơ sở Thanh tra Bộ