Thanh tra Bộ tham dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp
Sign In

Thanh tra Bộ tham dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp

Ngày 18/01/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Trần Tiến Dũng chủ trì Hội nghị. Thanh tra Bộ Tư pháp có 14 đại biểu tham dự Hội nghị.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2017, theo đó, Bộ đã khẩn trương ban hành, chỉ đạo ban hành các chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa các nhiệm vụ của Bộ, ngành. Bộ đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện 313 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, qua đó đã hoàn thành 279 nhiệm vụ, đang tiếp tục thực hiện 34 nhiệm vụ (chủ yếu là các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong năm 2018) và không có nhiệm vụ quá hạn. Bộ đã kịp thời trả lời 117/117 kiến nghị của cử tri qua các kỳ họp Quốc hội, 16/16 kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo đúng Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. 
Để nâng cao hiệu quả các hội nghị, hội thảo, các đợt thanh tra, kiểm tra và các chuyến công tác địa phương, Bộ đã rà soát tổng thể và ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2017 (Quyết định số 506/QĐ-BTP ngày 10/4/2017), trong đó, đã thực hiện mục tiêu lồng ghép nhiều sự kiện, cắt giảm khoảng 25% số lượng các cuộc hội nghị, hội thảo và các chuyến công tác địa phương theo đề xuất ban đầu của các đơn vị và giảm mạnh so với những năm trước, nhưng vẫn bảo đảm quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của Bộ, Ngành; không có tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã rà soát, ban hành mới Quy chế làm việc (Quyết định số 2402/QĐ-BTP ngày 27/11/2017) phù hợp với yêu cầu hiện nay, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.
Tại Hội nghị, các đại biểu cán bộ, công chức, viên chức đã được nghe đồng chí Phan Anh Tuấn, Quyền Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính báo cáo tình hình sử dụng ngân sách nhà nước năm 2017; đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo về công tác tổ chức cán bộ của Bộ năm 2017; đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Trưởng Ban đời sống Công đoàn Bộ báo cáo về kết quả và giải pháp nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và giải pháp năm 2018; đồng chí Nguyễn Thị Minh, Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý, Trưởng Ban thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của Ban nhiệm kỳ 2016-2017, phương hướng hoạt động năm 2018.
Hội nghị đã thống nhất bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019 gồm 07 thành viên. Thanh tra Bộ Tư pháp có đồng chí Tạ Thị Tài - Phó Chánh Thanh tra Bộ tiếp tục được Hội nghị tín nhiệm bầu là thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019 .

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định, công tác của Bộ năm 2017 đã có nhiều chuyển biến hơn. Về công tác chuyên môn đã hoàn thành về số lượng, bảo đảm chất lượng; phản ứng chính sách kịp thời hơn; đóng góp pháp lý có chất lượng hơn. Về công tác cán bộ, đã thực hiện việc rà soát, quy hoạch tương đối bài bản, việc cử người được cử đi đào tạo có tiêu chí rõ ràng, tập trung vào người làm việc trực tiếp và cán bộ trẻ; Các hoạt động nâng cao đời sống cho cán bộ được quan tâm hơn và tiếp tục duy trì... Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số tồn tại như: trong một số trường hợp công tác tham mưu chưa đạt; sự chia sẻ khó khăn trong nội bộ đơn vị, giữa các đơn vị vẫn chưa đều; vẫn còn có xu hướng cục bộ; chưa nắm sát được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ...
Năm 2018, Bộ trưởng đề nghị: Việc chuyên môn phải hoàn thành; Nêu cao kỷ luật kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu; Quan tâm hơn tới tâm tư cán bộ, có sự chia sẻ, động viên kịp thời; Duy trì được mức hỗ trợ cho cán bộ như năm 2017. Bộ trưởng cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị động viên cán bộ nghỉ phép đúng chế độ, quan tâm đến chế độ làm việc ngoài giờ; tăng cường đoàn kết nội bộ; Về thi đua - khen thưởng, phải kịp thời, đúng người, đúng việc, khen thưởng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ...
Tại Hội nghị, tập thể Thanh tra Bộ Tư pháp và đồng chí Đoàn Hải Quân - Trưởng phòng Phòng Tổng hợp Hành chính, Thanh tra Bộ được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dưng cơ quan, công đoàn vững mạnh.
Tác giả: Nguyễn Lan Hương
Nguồn: Thanh tra Bộ