Công bố Quyết định thanh tra tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội
Sign In

Công bố Quyết định thanh tra tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tư pháp, ngày 12/12/2017 Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 69/QĐ-TTR về việc thanh tra công tác tổ chức cán bộ và việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thường Tín.

Ngày 19/12/2017, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra theo quy định của pháp luật. Tham dự buổi công bố Quyết định có các thành viên của Đoàn thanh tra, Tổ giám sát, đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự  thành phố Hà Nội, Chi cục Thi hành án dân sự  quận Nam Từ Liêm và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thường Tín.
 Ông Đoàn Văn Hường - Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra và tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra có sự tham gia của đại diện Tổ giám sát theo Quyết định số 20/QĐ-GSĐTT ngày 15/12/2017. Tổ giám sát có trách nhiệm giám sát Đoàn thanh tra, việc giám sát bảo đảm tính khách quan, thực hiện đúng pháp luật, theo dõi, nắm bắt việc chấp hành pháp luật, tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra và ý thức kỷ luật của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra.
 Tại buổi làm việc, đại diện Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Chi cục Thi hành án dân sự  quận Nam Từ Liêm, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thường Tín đã báo cáo tóm tắt các nội dung theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.
 Đồng chí Trưởng Đoàn Thanh tra thông báo Lịch thanh tra, thống nhất phương pháp làm việc, thời gian làm việc với các đối tượng thanh tra.
 Kết thúc buổi cuộc họp, Đoàn thanh tra đề nghị các đơn vị cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn.
Tác giả: Lữ Thị Mai
Nguồn: Chi đoàn Thanh tra Bộ