Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2017
Sign In

Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2017

Sáng 24/01/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác thanh tra năm 2017. Tham dự Hội nghị có đại diện một số đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra Bộ Tư pháp. Đồng chí Phan Chí Hiếu - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diện, Chánh Thanh tra Bộ đã trình bày tóm tắt báo cáo Tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác năm 2017 của Thanh tra Bộ. Theo đó, trong năm 2016, Thanh tra Bộ đã tiến hành 44 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất để giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp đã ban hành 10 Quyết định thu hồi tiền và đã thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền là 438.885.000 đồng; ban hành 27 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 202.500.000 đồng.
Đồng thời, thực hiện Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra đã ban hành 24 Quyết định thành lập Tổ giám sát các đoàn thanh tra. So với Kế hoạch thanh tra năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 2072/QĐ-BTP ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thanh tra Bộ đã thực hiện được 100% các đoàn thanh tra theo kế hoạch. Đối với các đoàn thanh tra xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo, dự kiến là 10-15 đoàn, tính đến ngày 31/12/2016, Thanh tra Bộ đã thực hiện vượt kế hoạch đề ra là 12 đoàn.

Cũng trong năm 2016 (số liệu tính từ 16/12/2015 đến 15/12/2016), Thanh tra Bộ đã cùng các đơn vị chức năng tiếp 351 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Trong đó có 242 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, chiếm 68.9%; 109 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không thuộc thẩm quyền (chiếm 31.1%); đồng thời, tiếp 01 đoàn khiếu nại, tố cáo đông người tại Bộ Tư pháp. So với cùng kỳ năm trước, số lượt công dân đến Bộ Tư pháp khiếu nại, tố cáo giảm 33% (cùng kỳ năm 2015, có 467 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo). Đồng thời, triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2014, Thanh tra Bộ Tư pháp đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ hàng tháng,năm 2016, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã tổ chức tiếp 28 lượt công dân trong 10 buổi tiếp công dân định kỳ. Qua các buổi tiếp công dân định kỳ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của công dân và chỉ đạo các cơ quan có liên quan giải quyết theo đúng quy định pháp luật.
Năm 2016, Thanh tra Bộ cũng đã xây dựng và hoàn thiện các Đề án: “Về một số biện pháp đổi mới tổ chức cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Thanh tra Bộ Tư pháp giai đoạn 2016-2018”; “Đề án tinh giản biên chế của Thanh tra Bộ Tư pháp giai đoạn 2016-2021”; “Đề án cơ cấu tổ chức vị trí việc làm của Thanh tra Bộ”. 

Ghi nhận những kết quả tích cực của Thanh tra Bộ đạt được trong năm qua, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho lãnh đạo Bộ để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh tra đồng thời tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ thanh tra. Thanh tra Bộ cần phát huy vai trò đầu mối đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đặc biệt cần tập trung làm tốt công tác kiểm tra, xử lý sau thanh tra. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh tới công tác phòng chống tiêu cực để hoạt động thanh tra luôn đảm bảo tính công minh, thận trọng, chính xác, bản lĩnh và kiên quyết.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diện, Chánh Thanh tra Bộ đã đã ghi nhận các ý kiến phát biểu chỉ đạo, góp ý của Lãnh đạo Bộ, Thanh tra Chính phủ cùng các đơn vị liên quan. Năm 2017, Thanh tra Bộ sẽ triển khai đồng bộ, có chất lượng các nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy các thành tích đạt được trong năm 2016, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao nhất. Nhân dịp năm mới sắp đến, đồng chí Diện chúc toàn thể đại biểu tham gia Hội nghị cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.
Tác giả: Nguyễn Lan Hương
Ảnh: Ngô Xuân Tùng      
  Nguồn: Thanh tra Bộ