Lễ ký kết Giao ước thi đua của Khối thi đua số II
Sign In

Lễ ký kết Giao ước thi đua của Khối thi đua số II

Sáng ngày 15/3/2017, tại Bộ Tư pháp, Thanh tra các Bộ, ngành thuộc Khối thi đua số II (Khối nội chính và kinh tế tổng hợp) đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2017. Đến dự có đồng chí Nguyễn Quang Thía - Vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chính phủ; đồng chí Trần Trung Thành - Đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng, Thanh tra Chính phủ và đại diện Lãnh đạo Thanh tra các Bộ, ngành thuộc Khối thi đua số II gồm 07 đơn vị: Thanh tra Bộ Tư pháp, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Bộ Nội vụ, Thanh tra Bộ Tài chính và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Năm 2017, Thanh tra Bộ Tư pháp với tư cách là Khối trưởng Khối thi đua số II (Thanh tra các Bộ, ngành thuộc Khối nội chính và kinh tế tổng hợp) đã tổ chức Lễ ký kết Giao ước thi đua tại trụ sở Bộ Tư pháp. Lễ ký kết giao ước thi đua được tiến hành nhằm tạo ra phong trào thi đua giữa Thanh tra các Bộ, ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành theo đúng định hướng sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, tạo cơ sở cho các Bộ, ngành thường xuyên trao đổi, phổ biến kinh nghiệm, biện pháp tổ chức, chỉ đạo và phát triển các phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Khối vừa tăng cường mối quan hệ, gắn kết giữa các đơn vị vừa góp phần đảm bảo sự phát triển chung của đất nước.

Tại buổi lễ, các đơn vị trong Khối thi đua số II đã thông qua nội dung Báo cáo tổng hợp Đăng ký thi đua năm 2017 của Thanh tra các Bộ, ngành; thống nhất quy chế hoạt động và Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của khối trong năm 2017. Căn cứ vào kế hoạch, các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động thi đua gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng Bộ, ngành.
Trước khi ký kết giao ước thi đua, đại diện Lãnh đạo các đơn vị phát biểu thể hiện sự nhất trí cao với chủ đề: "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" và mục tiêu phong trào thi đua năm 2017. Đồng thời, các đơn vị trong Khối thi đua cam kết sẽ tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua và cố gắng tham gia đầy đủ các hoạt động thi đua của Khối. Theo đó, một số mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể được Khối đề ra như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình công tác của ngành; việc thực thi công vụ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật. Làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, bố trí lực lượng và các điều kiện cần thiết để tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra. Thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực công tác; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; củng cố, kiện toàn tổ chức đảng các cấp, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh…
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Diện, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp, Khối trưởng Khối thi đua số II mong muốn các đơn vị trong Khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra, thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2017.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Quang Thía - Vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chính phủ khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua trong thực hiện nhiệm vụ của các Khối và mỗi cơ quan, đơn vị. Đồng chí cũng nhấn mạnh cần phải xác định mục tiêu thi đua và phát động phong trào thi đua bằng nhiều hình thức để tạo ra động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
Lễ ký kết giao ước thi đua đã diễn ra trong không khí đoàn kết, tin tưởng và quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua của Khối thi đua số II trong năm 2017.
Tác giả: Nguyễn Lan Hương
Nguồn: Thanh tra Bộ