Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm 2017 Khối thi đua số II
Sign In

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm 2017 Khối thi đua số II

Ngày 22/6/2017, tại Trụ sở Bộ Tư pháp, Thanh tra các Bộ, ngành thuộc Khối thi đua số II (Khối nội chính và kinh tế tổng hợp) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm. Đến dự có đồng chí Trần Trung Thành - Đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng, Thanh tra Chính phủ và đại diện Lãnh đạo Thanh tra các Bộ, ngành thuộc Khối thi đua số II gồm 07 đơn vị: Thanh tra Bộ Tư pháp, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Bộ Nội vụ, Thanh tra Bộ Tài chính và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Để rút kinh nghiệm và tiếp tục phát huy hơn nữa phong trào thi đua, trên cơ sở nội dung giao ước thi đua năm 2017 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”,  trong 6 tháng đầu năm 2017, từng đơn vị thuộc thanh tra các Bộ, ngành Khối II đã tích cực triển khai nhiều hoạt động. Đại diện Khối thi đua số II, đồng chí Đoàn Văn Hường, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp đã trình bày dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016 của thanh tra các Bộ, ngành Khối thi đua số II.
Nội dung dự thảo Báo cáo Sơ kết đã nêu đầy đủ, ngắn gọn những thành tích, kết quả đạt được trong công tác của từng đơn vị trong khối II, đồng thời đã đánh giá, nhận xét kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc đã gặp phải. Theo đó, trong 06 tháng đầu năm 2017, các đơn vị trong khối đã khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, thống nhất, tập trung hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Đối chiếu với các nội dung trong bản đăng ký thi đua đầu năm, với khối lượng công việc lớn, các đơn vị trong Khối thi đua đã hoàn thành theo đúng tiến độ công việc đặt ra trong 6 tháng đầu năm 2017, cụ thể: các đơn vị đã phát động các phong trào thi đua với nhiều chủ đề khác nhau để tạo những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; làm tốt chức năng là cơ quan thường trực, giúp việc cho các Bộ theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động tham mưu làm tốt công tác quản lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các cuộc thanh tra, kiểm tra được chuẩn bị chu đáo, sát nội dung, chất lượng được nâng cao, góp phần tích cực tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các Bộ, các ngành.
Báo cáo đã được các đơn vị trong Khối thi đua số II thống nhất cao. Bên cạnh đó, có một số ý kiến đề nghị bổ sung vào Báo cáo một số khó khăn mà các đơn vị gặp phải trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn như: một số quy định pháp luật còn vướng mắc nhưng chưa được tháo gỡ trong hoạt động khiếu nại, tố cáo nặc danh hoặc bảo vệ người tố cáo, người giải quyết tố cáo, người bị tố cáo… Về công tác thi đua khen thưởng trong thời gian qua, việc phát động phong trào thi đua tại một số đơn vị vẫn chưa được quan tâm đúng mức, chưa có sự đột phá trong đổi mới phong trào thi đua so với năm 2016; phong trào thi đua vẫn còn tồn tại những hình thức, không có chiều sâu. Để khắc phục các tồn tại đó, đại diện các đơn vị cho rằng, cần tổ chức tốt các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, theo chuyên đề, đột xuất…ở từng đơn vị; phát động phong trào thi đua gắn với việc kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thi đua ở từng đơn vị trong Khối theo Kế hoạch; kết hợp kiểm tra với phối hợp, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Khối nhằm phát huy sức mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị; tiến hành tổng kết thi đua, bình xét khen thưởng theo đúng hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng, Thanh tra Chính phủ.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Trung Thành - Đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng, Thanh tra Chính phủ biểu dương, Khối thi đua số II là khối đầu tiên tiến hành sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm, điều này thể hiện sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong khối và đánh giá cao Dự thảo Báo cáo mà Khối II đã xây dựng.
Hội nghị cũng đã đi đến thống nhất các nội dung phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, 6 tháng cuối năm 2017, Khối giao ước Thi đua II tiếp tục triển khai mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực và hiệu quả, kịp thời khen thưởng, động viên các đơn vị, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mới; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 95/KH-TTCP ngày 12/01/2017 của Thanh tra Chính phủ về phát động phong trào thi đua năm 2017.
Cũng tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã thảo luận sôi nổi về việc tổ chức Giải thể thao (giải bóng đá mini, giải tennis), Giải văn nghệ giữa các đơn vị trong Khối II. Chủ trì Hội nghị đại diện Bộ Tư pháp và đại diện Bộ Quốc phòng đã ghi nhận các ý kiến phát biểu và sẽ có văn bản thông báo sau.
Hội nghị đã thành công tốt đẹp trong không khí vui vẻ, đoàn kết và gắn bó giữa các đơn vị trong Khối./.
Tác giả: Nguyễn Lan Hương
Nguồn: Chi đoàn Thanh tra Bộ
Ảnh: Cục Công nghệ thông tin