Công bố Quyết định thanh tra tại Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
Sign In

Công bố Quyết định thanh tra tại Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

Ngày 21/8/2017, tại Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Tư pháp đã công bố Quyết định số 46/QĐ-TTR ngày 13/9/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp về việc thanh công tác tổ chức cán bộ; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công và quản lý, đào tạo tại Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột.

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tư pháp, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định thanh tra số 46/QĐ-TTR ngày 13/9/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp về việc thanh công tác tổ chức cán bộ; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công và quản lý, đào tạo tại Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Đoàn thanh tra, Tổ giám sát, đại diện lãnh đạo Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột và công chức, viên chức người lao động thuộc nhà trường.
Ông Đoàn Văn Hường - Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp, Trưởng Đoàn thanh tra đã đại diện cho Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.

Tại buổi làm việc, ông Trần Danh Phú – Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột đại diện Trường đã báo cáo tóm tắt các nội dung liên quan đến cuộc thanh tra, công tác tổ chức cán bộ; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công và quản lý, đào tạo tại Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột. Theo ông Phú, hiện nay tổng số công chức, viên chức và người lao động của Trường là 56 người, trong đó có 49 công chức, viên chức (25 giáo viên); 01 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 06 hợp đồng thời vụ. Công tác tuyển sinh và liên kết đào tạo của Trường đã được triển khai tích cực, đúng quy chế: Trường đã triển khai nhiều phương án tuyển sinh, chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành của địa phương và khu vực, các cơ sở đào tạo để đưa thông tin tuyển sinh đến các đối tượng có nhu cầu học. Về công tác đào tạo, Trường đã triển khai thực hiện các quy định về đào tạo và quản lý người học, xây dựng chương trình đào tạo mới một cách có hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực pháp luật của xã hội. Tuy nhiên, hiện nay cạnh tranh về giáo dục ngày càng trở nên gay gắt, công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn, nguồn thu của Trường bị hạn hẹp do học sinh của Trường đa số là con em đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, mức học phí ngày càng tăng nên tình trạng nộp học phí chưa kịp thời rất phổ biến, ảnh hưởng lớn đến nguồn thu của nhà trường.
Tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra công tác tổ chức cán bộ; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công và quản lý, đào tạo tại Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột theo Quyết định số 14/QĐ-GSĐTTR ngày 15/9/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp có trách nhiệm giám sát Đoàn thanh tra thực hiện đúng các chức năng, quy trình thủ tục của Đoàn thanh tra, đảm bảo thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung theo kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.
Kết thúc cuộc họp, Đoàn thanh tra thống nhất lịch làm việc và đề nghị Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn.
  Tác giả: Nguyễn Trung Anh
Nguồn: Thanh tra Bộ