Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017
Sign In

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, Quyết định số 1429/QĐ-BTP ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy Bộ, trong 02 ngày (29 và 30/9/2017) tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Đoàn Thanh niên Bộ đã chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 cho đội ngũ cán bộ Đoàn hiện đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Chi đoàn cơ sở Thanh tra Bộ Tư pháp có 02 cán bộ đoàn tham dự lớp bồi dưỡng.

Tham dự Lớp bồi dưỡng có đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan TW, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó trưởng phòng Phòng công tác cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Lê Văn Khoa, Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa, đại diện Thường vụ tỉnh Đoàn Thanh Hóa, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa, đại diện Đoàn Thanh niên của PVCom Bank và gần 70 cán bộ Đoàn đại diện cho các cơ sở Đoàn thuộc Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp.
 

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp Hồ Quang Huy nhấn mạnh mục đích của Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về ứng xử văn minh, xây dựng môi trường văn hóa công sở và kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của đội ngũ cán bộ Đoàn, góp phần đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao của Bộ, ngành Tư pháp. Lớp bồi dưỡng cũng là dịp để đội ngũ cán bộ Đoàn gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động đoàn, công tác chuyên môn, cũng như tăng cường giao lưu, phối hợp công tác giữa các tổ chức Đoàn trong Bộ, giữa tổ chức Đoàn Bộ với cơ quan tư pháp, tổ chức Đoàn thanh niên ở địa phương.
Lớp bồi dưỡng đã được nghe Tiến sỹ Nguyễn Thị Hường - Phó trưởng Khoa quản lý nhà nước về xã hội, Học viện Hành chính quốc gia giới thiệu chuyên đề về Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xây dựng văn hóa công sở, kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính và Thạc sỹ Nguyễn Đồng Linh - Trưởng Khoa công tác thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên việt Nam giới thiệu chuyên đề về Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể trong thanh niên, đổi mới phương pháp, hoạt động của Đoàn. Đồng thời, các cán bộ Đoàn đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về cách thức vận dụng, triển khai kỹ năng nêu trên gắn với tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ, cũng như gắn với môi trường công tác của Bộ Tư pháp.

Sau khi kết thúc chương trình bồi dưỡng, các đoàn viên, thanh niên đã tham gia giao lưu thể thao, văn nghệ với Lãnh đạo và đoàn viên, thanh niên Sở Tư pháp, Cục Thi hành dân sự và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa. Các tiết mục văn nghệ tại buổi giao lưu thực sự đã để lại những ấn tượng về sức sống, niềm tin và khát vọng của tuổi trẻ Bộ Tư pháp.
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 là một trong những giải pháp nhằm hướng đến mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng toàn diện năng lực, đạo đức, kỹ năng cho đội ngũ công chức, viên chức trẻ của Bộ Tư pháp, góp phần xây dựng môi trường văn hóa công sở thực sự chuyên nghiệp, thân thiện và hiện đại. Đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp nói chung và đoàn viên, thanh niên Chi đoàn cơ sở Thanh tra Bộ nói riêng đã nghiêm túc chấp hành nội quy lớp học; chủ động, tích cực học tập, tiếp thu kiến thức từ các bài giảng, các chuyên đề học tập trên lớp; thảo luận,trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn./.
 Tác giả: Chi đoàn cơ sở Thanh tra Bộ