Thông tin liên hệ
Sign In

Thông tin liên hệ

 
STT Họ tên Chức vụ
     
  Lãnh đạo Thanh tra  
  Nguyễn Hồng Diện Chánh Thanh tra
  Tạ Thị Tài Phó Chánh Thanh tra
  Đoàn Văn Hường Phó Chánh Thanh tra
  Đặng Minh Quân Phó Chánh Thanh tra
  Phòng Tổng hợp - Hành chính
  Đoàn Hải Quân Trưởng phòng
  Nguyễn Kim Lan Phó Trưởng phòng
  Nguyễn Tiến Tài Chuyên viên
  Tăng Bá Sơn Thanh tra viên
  Nguyễn Lan Hương Thanh tra viên
  Trịnh Thị Thu Hiền Thanh tra viên
  Ngô Xuân Tùng Văn thư
  Trần Minh Đức Lái xe                        
  Phòng Thanh tra hành chính
  Đặng Quốc Tuấn Trưởng phòng
  Hà Thu Hương Phó Trưởng phòng
  Đỗ Thanh Hằng Thanh tra viên
  Lữ Thị Mai Thanh tra viên
  Nguyễn Trung Anh Chuyên viên
  Phòng Thanh tra chuyên ngành
  Đinh Thu Dung Trưởng phòng
  Nguyễn Thị Ngọc Hoa Phó Trưởng phòng
  Hoàng Minh Thanh Phó Trưởng phòng
  Bùi Thị Huệ Chuyên viên
  Hoàng Thị Nga Thanh tra viên
  Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo
  Lê Xuân Hoà Phó Trưởng phòng
  Đỗ Xuân Dương Thanh tra viên
  Phạm Quý Dương Thanh tra viên
  Phòng Tiếp công dân và Xử lý đơn thư
  Nguyễn Ngọc Châu Trưởng phòng
  Lê Văn Nghinh Phó Trưởng phòng
  Hoàng Thị Hà Thanh tra viên
  Lê Thị Ngọc Chuyên viên
​​​​​​​​