Nghiên cứu trao đổi
Sign In
Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng

30/11/2017

Hoạt động thanh tra được coi là khâu không thể thiếu trong quản lý nhà nước nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý. Thanh tra được coi là tai mắt của các cấp lãnh đạo, quản lý và được tổ chức thành một hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Trong hệ thống các giải pháp trực tiếp và gián tiếp phòng, chống tham nhũng thì hoạt động thanh tra chính là một phương thức quan trọng để thực hiện nhiệm vụ này thể hiện qua các phương diện công tác cũng như thực tiễn hoạt động của các tổ chức thanh tra nhà nước trong những năm vừa qua.

Thanh tra Bộ Tư pháp - 35 năm xây dựng và phát triển

20/11/2017

Cách đây 72 năm, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, có nhiệm vụ giám sát tất cả công việc và các nhân viên của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan của Chính phủ. Đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời và trở thành ngày Truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam. Việc thành lập Ban thanh tra đặc biệt thể hiện sự cần thiết và vai trò quan trọng của công tác thanh tra đối với chính quyền ngay từ buổi đầu mới thành lập; thanh tra trở thành một chức năng thiết yếu của quản lý và là một thiết chế giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân thuộc các cấp chính quyền, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xử lý các vi phạm pháp luật, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.

Thanh tra công chứng bản dịch - Những vi phạm, sai sót, bất cập

18/10/2017

Một trong những điểm mới của Luật Công chứng sửa đổi năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01.01.2015) là đã sửa đổi quy định về phạm vi công chứng, theo đó giao lại cho công chứng viên quyền công chứng bản dịch giấy tờ khi được cá nhân, tổ chức yêu cầu. Quy định này nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu sử dụng bản dịch có công chứng. Tuy nhiên, qua một số cuộc thanh tra thực hiện năm 2015 và 2016 của Thanh tra Bộ cho thấy, các tổ chức hành nghề công chứng còn có những tồn tại, thiếu sót, lúng túng khi thực hiện công việc này. Bài viết này nhằm trao đổi những vấn đề về nghiệp vụ thanh tra mảng công việc mới này, đồng thời nêu lên những vấn đề vi phạm, sai sót thường gặp cũng như những bất cập phát sinh từ thực tiễn đối với công tác này.

Việc tổ chức các đoàn thanh tra hành chính - Khó khăn, vướng mắc và giải pháp hoàn thiện

31/07/2017

Phòng Thanh tra Hành chính thuộc Thanh tra Bộ có chức năng và nhiệm vụ chính là giúp Chánh Thanh tra thực hiện công tác thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật và thực hiện các công việc khác khi được Chánh Thanh tra giao. Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ chính trong hoạt động thanh tra, bài viết dưới đây tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc từ các quy định của pháp luật cũng như từ thực tiễn tiến hành thanh tra để từ đó có những đề xuất, kiến nghị thiết thực giúp thúc đẩy việc thực thi Luật Thanh tra có hiệu lực, hiệu quả, cụ thể:

Thực trạng việc tổ chức thực hiện các đoàn thanh tra hành chính theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Thanh tra

28/07/2017

Căn cứ vào khái niệm và quy định nội dung của hoạt động thanh tra hành chính của Luật Thanh tra: “Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao”, hàng năm Bộ Tư pháp đều ban hành Kế hoạch thanh tra, trong đó có các cuộc thanh tra hành chính đối với các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Quy trình thực hiện việc kiểm tra và một số kỹ năng cần có của người thực hiện việc kiểm tra

13/07/2017

Để công tác kiểm tra đạt chất lượng, hiệu quả, người thực hiện kiểm tra phải có những kỹ năng cần thiết, nâng cao năng lực chuyên môn và không ngừng trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. Bài viết dưới đây tập trung phân tích các quy trình thực hiện việc kiểm tra và một số kỹ năng cần có của người thực hiện việc kiểm tra:

Quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực luật sư - Những bất cập và đề xuất hoàn thiện

12/07/2017

Thực tế, những năm gần đây, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực luật sư có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực này đang gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định, trong đó có nguyên nhân từ những bất cập của quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực này.

Công tác kiểm tra trong hoạt động quản lý nhà nước

10/07/2017

Công tác kiểm tra có vai trò quan trọng trong quản lý nói chung, quản lý nhà nước nói riêng. Để thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra cần có sự quan tâm của tất cả các cơ quan, ban ngành. Bài viết dưới đây sẽ nêu khái quát về khái niệm, chủ thể, đối tượng, mục đích, ý nghĩa của kiểm tra, đồng thời phân loại hoạt động kiểm tra và phân biệt hoạt động kiểm tra với hoạt động thanh tra.

Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm tra và một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động kiểm tra

06/07/2017

Công tác kiểm tra có vai trò quan trọng trong quản lý nói chung, quản lý nhà nước nói riêng. Để thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra cần có sự quan tâm của tất cả các cơ quan, ban ngành. Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội hiện nay, các vấn đề phức tạp phát sinh trong quản lý nhà nước cũng diễn biến khó lường, đòi hỏi chúng ta phải kịp thời xử lý, chấn chỉnh. Để làm được những nhiệm vụ trên, việc tăng cường, chú trọng công tác kiểm tra là rất cần thiết. Dưới đây là những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm tra và đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra:

Một số bất cập trong quá trình triển khai thi hành Luật Thanh niên

06/07/2017

Luật Thanh niên được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên. Luật Thanh niên được ban hành và thực hiện đã thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước đối với việc bồi dưỡng, phát huy vai trò thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Luật Thanh niên không chỉ góp phần hoàn thiện thể chế về công tác thanh niên mà còn tạo ra sự động viên tích cực đối với các chủ thể tham gia công tác thanh niên ở Việt Nam.