Hội nghị tập huấn pháp luật về lao động, phòng, chống tham nhũng năm 2016
Sign In

Hội nghị tập huấn pháp luật về lao động, phòng, chống tham nhũng năm 2016

Sáng 11/11, Công đoàn Bộ Tư pháp phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về lao động, phòng, chống tham nhũng năm 2016 cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn Bộ. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Khương Thị Thanh Huyền cho biết: mục đích Hội nghị lần này nhằm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong lĩnh vực lao động, phòng, chống tham nhũng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe TS. Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp giới thiệu chuyên đề quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn trong thực thi chính sách pháp luật về lao động, phòng, chống tham nhũng; đồng chí Lê Trọng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ giới thiệu chuyên đề trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở để góp phần phòng, chống tham nhũng.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp