Thanh tra Chính phủ và Cơ quan phòng, chống tham nhũng Pháp ký kết hợp tác
Sign In

Thanh tra Chính phủ và Cơ quan phòng, chống tham nhũng Pháp ký kết hợp tác

Chiều 15-1, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ và Cơ quan Phòng, chống tham nhũng Cộng hòa Pháp. Ðồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Thẩm phán C.Ðu-sên, Giám đốc Cơ quan Phòng, chống tham nhũng Cộng hòa Pháp, dự.

Tại buổi tọa đàm, hai cơ quan đã giới thiệu khái quát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu, tổ chức hoạt động; thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hữu ích về kết quả phòng, chống tham nhũng cũng như định hướng về phòng, chống tham nhũng  trong thời gian tới ở mỗi quốc gia…Thanh tra Chính phủ và Cơ quan Phòng, chống tham nhũng Cộng hòa Pháp đã trao đổi nhiều thông tin hữu ích, giúp hai cơ quan có cái nhìn so sánh để nghiên cứu, vận dụng vào công tác chuyên môn với mục đích nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của mỗi bên. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái hy vọng đây sẽ là cơ sở để cả hai bên hoạt động hiệu quả hơn trong phòng chống tham nhũng.
Theo Bản ghi nhớ, hai cơ quan tăng cường phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trên nguyên tắc bình đẳng, hữu nghị, cùng có lợi, phù hợp luật pháp, tập quán mỗi nước và pháp luật quốc tế. Ðồng thời, thúc đẩy hợp tác, trao đổi thông tin, tài liệu nghiệp vụ phòng, chống tham nhũng, nhất là các biện pháp nhận diện phương thức, thủ đoạn của đối tượng có hành vi tham nhũng để chủ động ngăn ngừa, đấu tranh phát hiện, xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, tổ chức, tham dự các diễn đàn, hội thảo, hội nghị về công tác phòng, chống tham nhũng; tổ chức chương trình truyền thông tăng cường liêm chính, giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia của người dân trong hoạt động phòng, chống tham nhũng…
 Nguồn: Thanh tra Bộ