Công bố Kết luận thanh tra tại Chi cục THADS quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Sign In

Công bố Kết luận thanh tra tại Chi cục THADS quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh,Đồng chí Nguyễn Hồng Diện – Quyền Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp đã chủ trì cuộc họp công bố Kết luận thanh tra về trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2013 đến thời điểm thanh tra.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 27/QĐ-TTR ngày 03/11/2015 của Quyền Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2013 đến thời điểm thanh tra; ông Nguyễn Văn Lực – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh; ông Võ Giang – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh cùng toàn thể công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại buổi công bố Kết luận thanh tra, ông Đặng Quốc Tuấn – Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra hành chính, Phó Trưởng đoàn Thanh tra thay mặt đồng chí Quyền Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp công bố toàn văn và trao Kết luận Thanh tra số 01/KL-TTR ngày 12 tháng 01 năm 2016 về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2013 đến thời điểm thanh tra cho đồng chí Võ Giang - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh.
Để tiếp thu và ghi nhận nội dung đã được Kết luận, đại diện Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh và đại diện công chức, người lao động trong cơ quan thi hành án dân sự quận Bình Thạnh đã có ý kiến phát biểu, theo đó, nhất trí, tiếp thu và ghi nhận những thiếu sót và tồn tại trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại đơn vị đã được nêu trong Kết luận thanh tra; cam kết sẽ rút kinh nghiệm, tổ chức họp đơn vị để xác định trách nhiệm cá nhân và khắc phục những thiếu sót, tồn tại đã được Đoàn Thanh tra phát hiện và kết luận. Qua đó khẳng định trong thời gian thanh tra theo kế hoạch, Đoàn Thanh tra đã làm việc đúng quy trình, minh bạch, dân chủ, khách quan với chuyên môn cao, vạch ra được những ưu điểm và hạn chế trong công tác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.
Đại diện Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh cũng phát biểu, ghi nhận nội dung của Kết luận thanh tra và sẽ chỉ đạo Chi cục khẩn trương tổ chức cuộc họp kiểm điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trong Kết luận.
Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, ông Nguyễn Hồng Diện – Quyền Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp yêu cầu Chi cục THADS quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh phải khẩn trương và nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra số 01/KL-TTR ngày 12/01/2016, đồng thời, tổ chức họp kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân, khắc phục ngay đối với những sai sót đã được Thanh tra Bộ chỉ ra trong Kết luận thanh tra và gửi báo cáo về Thanh tra Bộ theo quy định./.
Th.s Hà Thu Hương
Nguồn: Thanh tra Bộ